En Aumartrans no deixem de créixer, i per això,
¡vam ampliar instal·lacions!

10.000 palets

10.000 m²

10 molls de càrrega

Un nou magatzem equipat amb les últimes tecnologies de el sector de la logística que ens permet cobrir a el 100% les necessitats dels nostres clients i ampliar els nostres serveis.


Capacitat sense límits al seu abast.

NOVES INSTAL·LACIONS

TRANSPORT

LOGÍSTICA